دعاوی کیفری

دعاوی کیفری شامل جرائم ومجازات ها می باشند از آنجاییکه در پیگیری پرونده های کیفری مثل قتل، کلاهبرداری، جعل، سرقت، خیانت در امانت، فروش و انتقال مال غیر، توهین و تهدید، رابطه نامشروع، ضرب و جرح و غیره .... نیاز به یک وکیل پایه یک یا مشاوره حقوقی متخصص در این زمینه بیش از پرونده های حقوقی احساس می شود، موسسه حقوقی 13 شمیران پیشنهاد می نماید اگر به عنوان شاکی یا متهم با هر یک از موضوعات کیفری ذیل درگیر هستید حتماً با وکیل و مشاوره حقوقی متخصص در زمینه کیفری مشاوره نمایید.