وکیل پایه یک دادگستری

اگر به دنبال انتخاب یک وکیل پایه یک خوب و با تجربه هستید موارد زیر را در انتخاب وکیل خود در نظر داشته باشید:


پس از بروز مشکلات حقوقی و قضایی که ممکن است برای هر فردی در جامعه پیش بیاید نقش وکیل و نحوه انتخاب وکیل در این زمینه از اهمیت بسیاری برخوردار است از آنجاییکه مشکلات حقوقی هر فرد ممکن است بسیار شخصی بوده و ارتباط مستقیم با حیثیت و آبروی موکل داشته باشد و همچنین از آنجاییکه موکل می بایست اصول مدارک و اسناد خود را جهت انجام وکالت به وکیل سپرده و یا برخی از اسرار خود را نزد وکیل فاش نماید، بنابراین حسن اعتماد و امانت داری وکیل یکی از موارد مورد توجه برای موکل می باشد و انتخاب صحیح وکیل می تواند از تضییع حقوق موکل جلوگیری و دفاع از این حقوق را به بهترین نحو تضمین نماید.

از طرفی با توجه به اینکه افرادی با سوء استفاده از عدم اطلاعات کافی مردم، خود را وکیل دادگستری معرفی و اقدام به اخذ مبالغ هنگفتی تحت عنوان حق الوکاله از موکل می نمایند حصول اطمینان از دارا بودن پروانه معتبر وکالت در دادگستری برای وکیل از موارد دیگریست که موکل می بایست در انتخاب وکیل خود در نظر داشته باشد اما به طور کلی فقط سالم بودن وکیل جهت اعطای وکالت به او کافی نمی باشد بلکه میزان علم، توانایی، تجربه مهارت، فن بیان، نوع دفاع، داشتن تخصص در موضوع وکالت، عدالت و انـصاف وکیل نیز از دیگر موارد مـوثـر در انتخـاب صـحیح یک وکـیل پایه یک دادگسـتری می باشد.

تعهدات وکیل به موکل

وکیل در قبال موکل متعهد و موظف به ارائه صحیح ترین و بهترین مشاوره و راه کارهای تخصصی بوده و اگر مطمئن باشد یا درصد بیشتری احتمال دهد که موکل شانسی برای تحقق نتیجه در دادگاه ها و مراجع قضایی ندارد نباید در آن پرونده قبول وکالت نماید و اخذ هرگونه مبلغ از موکل بابت حق الوکاله با علم و اطلاع به اینکه موکل در آن پرونده هیچگونه شانسی نداشته و ندارد خلاف قوانین و امری غیر اخلاقیست. بنابراین مطمئناً نحوه انتخاب یک وکیل می تواند نقش بسیار موثری در تعیین سرنوشت یک فرد یا حفظ دارایی یک فرد داشته باشد.

 

قبل از هر اقدام حقوقی جهت مشاوره با وکیل پایه یک، با تلفن

021-75913

تماس حاصل نمایید