مطالب حقوقی

مطالب مهم و کاربردی در زمینه های مختلف حقوقی، کیفری، خانواده، ملکی، ثبتی، مالیاتی، گمرکی و شهرداری


هتک حرمت

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب مجازات حد نباشد، مجازات آن شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.


شرب خمر

هرکس  محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.


افشای اسرار

اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.


حکم تخلیه ملک

در مواردی که حکم تخلیه ملک به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر می شود، دادگاه ضمن صدور این حکم، مهلتی تا حداکثر 15 روز جهت تخلیه تعیین می نماید.


تغییر در حکم دادگاه

هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نمود و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.


شهادت دروغ

هرکس در دادگاه شهادت دروغ بدهد، با اختیار قاضی به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.


مجازات تخریب مناظر طبیعی

فراهم کردن مقدمات آتش سوزی در پارکهای ملی و آثار طبیعی و مناطق حفاظت شده یا پناهگاههای حیات وحش، بر اثر بی مبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیط زیست و یا تخلف از نظامات دولتی، مجازات حبس از 91 تا 3 سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا بیست میلیون ریال و در صورت تکرار هر دو مجازات را به دنبال دارد.


واردات مشروبات الکلی

وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.


منع نمودن همسر از کار

شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.


تصویربرداری از دادگاه

هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضیط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است، اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت وی به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.


مدیر عامل شرکت

مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.


تفاوت سر قفلی و حق کسب و پیشه

سر قفلی وجهی است که مالک در ابتدای اجاره و جدای از اجاره بها از مستأجر می گیرد تا محل را به وی اجاره  بدهد و واگذار کند. ولی حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت بوجود می آید در نتیجه بعـد از اینکـه مستـأجر مدت زیادی در ملک استیجـاری فعالیت نمود و اعتبار و مشتـریان ثابتی به دست آورد، حقی برای او بوجود می آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می گویند. یکی از مهمترین مواردي که جهت استفاده از حق کسب و پیشه و سرقفلی می بایست در عقد اجاره به آن تـوجه کرد آن است که روابط موجر و مستأجر بر اساس کدام قانون و تحـت چه شرایطی تنظیم میشود. در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 سرقفلی پیش بینی شده است اگر قرارداد اجاره ای قبل از سال 1376 باشد مستأجر میتواند از حق کسب و پیشه استفاده کند، حتی اگر ابتدای قرارداد اجاره مبلغی به عنوان سر قفلی پرداخت نکرده باشد و صرف اینکه مستأجر اعتبار و مشتری پیدا کرده است کافیست تا بتواند تقاضای حق کسب و پیشه کند اما اگر قرارداد اجاره بعد از سال 1376 باشد حتماً باید ابتدای امر مبلغی از طرف مستاجر به موجر بابت سرقفلی پرداخت شود وگرنه در هیچ شرایطی مستأجر نمی تواند از حق کسب و پیشه استفاده كند.


قانون کار

در قانون کار، به کار گرفتن افراد کمتر از 15 سال کامل، ممنوع است.


زن و مرد تبعه یک دولت

اگر زن و مرد تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.


صادر کننده چک

چنانچه صادر کننده چک شخص حقوقی باشد (مثل شرکت)، می توانید از مدیرعامل (هر کس که چک را صادر میکند) بخواهید پشت چک را نیز به عنوان ضامن امضا کند. با این کار در صورتی که شرکت سرمایه اندکی داشته باشد یا ورشکسته شود، شما همچنان می توانید برای وصول طلبتان به شخص امضا کننده هم مراجعه نمایید.


سقط جنین عمدی

هرکس با علم و عمدی به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.


مهلت شکایت کیفری در چک

چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند و یا تا شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری ندارد ولی می تواند وجه خود را در دادگاه حقوقی مطالبه نماید.


چک های صندوق قرض الحسنه

چک های صادره از صندوق قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری مشمول قانون صدور چک نیستند و احکام حواله را دارند. لذا در صورت برگشت خوردن چک، دارنده نمی تواند علیه صادر کننده شکایت کیفری نماید.


خودداری از پرداخت نفقه

هرکس با داشتن استطاعت مالی، از نفقه زن خود در صورت تمکین یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خودداری کند، دادگاه او را به حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم می نماید.


شکستن پلمپ

هرگاه محلی یا چیزی به دستور مقامات قضایی مهر یا پلمپ شده باشد و شخصی با علم و آگاهی  یا عمدی آن را بشکند و یا محو کند و یا اعمالی از این قبیل، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.


نشر دروغ در سامانه های رایانه ای

اگر شخصی به قصد ضرر رساندن به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی بوسیله سامانه رایانه ای در فضاهای مجازی یا مخابراتی مطالبی را به دروغ منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات خواهد شد.


چک ضمانت

اگر در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی داده شده است، صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نمی باشد و وجه چک صرفاً از طریق دادگاه حقوقی قابل مطالبه می باشد.


شرایط اجازه ازدواج مجدد

هرگاه زوجه (زن) بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند و زوج (مرد) این امر را در دادگاه اثبات کند، می تواند با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید.


موارد منع ارث

زنی که شوهرش را به قتل برساند از او ارث نمیبرد.


قصاص مجنون

هرگاه دیوانه یا نابالغی مرتکب قتل عمد شود، قصاص نمی شود و عاقله وی باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد.


نفقه زوجه

نفقه زن مشروط به فقر و یا تمکن مرد نیست. زن اگرچه ثروتمند یا شاغل باشد می تواند از شوهر نفقه بخواهد. در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و اثبات آن، زن حق خواهد داشت که از دادگاه تقاضای طلاق نماید.


تفاوت اعدام با قصاص نفس

قصاص نفس مجازاتی است که یک مصداق دارد و فقط برای ارتکاب جرم قتل عمد وضع و مقرر گردیده است ولی اعدام حالت کلی تر و عمومی تر است که می تواند در بسیاری از موارد در قانون مانند قتل و غیره ... صورت بگیرد. تفاوت دیگر اینست که اجرای قصاص با رضایت شاکی منتفی میگردد ولی اعدام صرفاً با رأی دادگاه صورت میگیرد و قابل بخشش نیست.


تخلیه مورد اجاره

هرگاه مستأجر به علت اتمام مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده، مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند، مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود.


پیدا کردن دفینه

مالی که در زمین یا بنایی دفن شده باشد و توسط شخصی پیدا شود، اگر مالک آن معلوم نباشد، برای کسی است که آن را پیدا کرده است، ولی در صورتی مباح است که در زمره آثار ملی و میراث فرهنگی و قوانین شامل به آن نباشد وگرنه عتیقه محسوب می شود و باید به دولت تسلیم شود.


محدودیت در وصیت

هر شخصی تنها میتواند یک سوم اموال خود را وصیت کند و مابقی آن منوط به اجازۀ وراث می باشد.


تعمیرات در ملک اجاره ای

اگر مستاجر بدون اذن موجر تعمیراتی در ملک مورد اجاره انجام دهد، نمی تواند هزینه آنرا از موجر مطالبه نماید.


قتل فرزند

پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

 


طلاق زن با نصف مهریه

اگر مردی قبل از نزدیکی همسر خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه خواهد بود.


هتک حیثیت بوسیله سامانه های رایانه ای

هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از مبلغ پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شود.

تبصره- چنان چه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.


حمل و نگهداری مشروبات الکلی

هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.


عقد وکالت پس از فوت طرفین

هر نوع وکالتنامه تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی به محض فوت هر یک از طرفین (وکیل و موکل) اعتبار خود را  از دست می دهد.


مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر

مهریه حتی بعد از فوت شوهر قابل مطالبه است.


سرقت ادبی

سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه.


چگونه می توانیم حق و حقوق خود را به صورت رسمی درخواست نماییم

اظهارنامه نوشته‌ای است که طبق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و وسیله‌ قانونی و مکتوب بیان مطالب و مطالبۀ خواسته از دیگران می باشد. اظهارنامه بر اساس ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی از راه‌های رسمی مطالبه‌ حق به شمار می‌رود. 

با ارسال اظهارنامه، نه تنها مطالبه‌ رسمی حق امکان‌ پذیر می باشد بلکه می‌توان توسط اظهارنامه آمادگی تسلیم و ارائه هر چیزی، اعم از مال، وجه و سند را به مخاطب اعلام کرد و آن مال را هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوطه قرار داد.